1 » Regulamin2

Hity sklepowe

Ankieta

Jakiego pistoletu do natrysku używasz?

 • GRACO® Fusion AP
 • GRACO® Fusion CS
 • GRACO® Fusion MP
 • GRACO® Probler P2
 • GAMA Master III
 • GAMA Master II
 • PMC AP2
 • Inny

Kontakt

 • PHU KAGRO
  ul. Polna 18/20
  91-328 Łódź
  NIP: 773-001-30-07
 • E-mail:info@pumarket.pl
 • Telefon502 663 864
  509 293 301
  42 650 09 74
 • Godziny działania sklepupon-pt 10.00 - 18.00 ; sobota 10.00 - 14.00

RegulaminPoniższy Regulamin określa zasady i warunki realizacji zamówień złożonych od dnia 25.12.2014 roku i jest następstwem wejścia w życie Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz.U. 2014 poz. 827).

§1. Postanowienia ogólne


Sklep Internetowy pumarket.pl działający pod adresem: http://www.pumarket.pl, stanowi teleinformatyczną platformę sprzedażową prowadzoną przez PHU KAGRO Krzysztof Groński, ul. Polna 18/20, 91-328 Łódź, zwaną w niniejszym regulaminie „KAGRO”.

Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:

 • Sklep Internetowy – sklep działający pod adresem: http://www.pumarket.pl, w którym jego użytkownicy mogą za pośrednictwem Internetu dokonywać zakupów produktów oferowanych przez KAGRO;

 • Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje rejestracji lub zarejestrowała się w Sklepie Internetowym;

 • Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową, który na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje rejestracji lub zarejestrował się w Sklepie Internetowym;

 • Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

 • Czas realizacji zamówienia – czas, w jakim KAGRO skompletuje zamówienie i przekaże do wysłania za pośrednictwem poczty lub kuriera, na adres wskazany przez Klienta;

 • Newsletter – gazetka (elektroniczna) wydawana periodycznie przez KAGRO, w której zamieszczane są m.in. informacje na temat oferty Sklepu Internetowego oraz o promocjach; Baza Sklepu Internetowego – baza zawierająca dane na temat przeprowadzanych transakcji oraz towarów, które są oferowane w Sklepie Internetowym. W bazie przechowywane są również dane na temat Klientów korzystających ze Sklepu Internetowego służące do realizacji składanych przez nich zamówień;

 • Koszyk – element Sklepu Internetowego, za pomocą którego Klient precyzuje szczegóły zamówienia takie jak: ilość produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, sposób płatności, itp.;

 • Strona produktowa – strona w Sklepie Internetowym, na której przedstawione są informacje na temat produktu;

 • Uruchomienie linku – naciśnięcie i zwolnienie lewego przycisku myszy po przeniesieniu kursora myszy na określony obiekt na stronie internetowej lub w treści wiadomości e-mail.

§2. Rejestracja i logowanie

 1. Warunkiem dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym jest dokonanie rejestracji.

 2. W celu dokonania rejestracji należy na stronie internetowej http://www.pumarket.pl wybrać zakładkę „załóż konto”, a następnie wypełnić formularz rejestracyjny podając następujące dane: imię, nazwisko, adres e-mail oraz hasło.

 3. Warunkiem rejestracji jest zapoznanie się i zaakceptowanie niniejszego regulaminu, a także wyrażenie zgody na przetwarzanie przez KAGRO danych osobowych niezbędnych dla realizacji zamówień składanych w Sklepie Internetowym.

 4. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego należy uruchomić link ukryty pod polem „Zarejestruj”.

 5. Po dokonaniu czynności, o której mowa w ust. 4, KAGRO prześle na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym wiadomość zawierającą link, którego uruchomienie stanowi potwierdzenie rejestracji i kończy procedurę rejestracyjną.

 6. Po dokonaniu rejestracji, Klient może zalogować się do Sklepu Internetowego przy pomocy podanych w trakcie rejestracji adresu e-mail, jako loginu oraz hasła.

 7. Po zalogowaniu Klient w zakładce „Moje dane” może, wypełniając formularz, uzupełnić swoje dane podając adres, adres do wysyłki, a także opcjonalnie datę urodzenia i numer telefonu.

 8. Podanie danych adresowych jest konieczne dla realizacji zamówień składanych przez Klienta w Sklepie internetowym.

 9. W zakładce „Moje dane” Klient może również dokonać zmiany danych oraz zmiany hasła.

§3. Składanie zamówień

 1. Klient może składać zamówienia przez 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej http://www.pumarket.pl. Klient po zarejestrowaniu się i zalogowaniu składa zamówienie, wskazując na Stronie Produkt, którym jest zainteresowany, poprzez uruchomienie linku ukrytego pod polem „Dodaj do koszyka”, a następnie w Koszyku wskazuje sposób odbioru i płatności za zamówienie.

 2. W zamówieniu (w Koszyku), Klient wskazuje:

  • zamawiany towar;

  • adres, na jaki ma być dostarczony towar;

  • sposób dostawy;

  • sposób płatności.

 3. W przypadku wyboru płatności za pobraniem (gotówką do rąk kuriera) wartość składanego zamówienia nie może być wyższa niż 11 000 zł (jedenaście tysięcy złotych).

 4. Procedura składania zamówienia kończy się w momencie uruchomienia przez Klienta linku ukrytego pod polem „Zamawiam i płacę”. Dokonanie tej czynności oznacza złożenie zamówienia i zawarcie z KAGRO umowy kupna-sprzedaży produktów objętych zamówieniem.

 5. Do momentu uruchomienia przez Klienta linku ukrytego pod polem „Zamawiam i płacę” Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz zawartości koszyka. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

 6. Na adres e-mail wskazany podczas rejestracji KAGRO wysyła wiadomość potwierdzającą przyjęcie zamówienia do realizacji, zawierającą wszystkie istotne elementy zamówienia.

 7. Klient dokonując wyboru sposobu płatności ma zawsze możliwość wyboru płatności przy odbiorze zamówionych produktów.

 8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie http://www.pumarket.pl

 9. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie danych zamówienia oraz Regulaminu sprzedaży następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej. Tutaj w każdej chwili można zapoznać się z regulaminem sprzedaży, pobrać go oraz sporządzić jego wydruk. Wcześniejsze zamówienia dostępne są w ramach konta po zalogowaniu. Sklep Internetowy KAGRO nie przechowuje treści zawartych umów.

 10. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim.

§4. Połączenia zamówień

 1. W przypadku chęci połączenia kilku zamówień prosimy, aby Klient dokonał wpłaty jednym przelewem bankowym, w którym należy uwzględnić kwotę wszystkich zamawianych produktów wraz z jednym kosztem transportowym. W tytule przelewu prosimy o wpisanie poszczególnych numerów zamówień jakie powinny zostać zrealizowane łącznie.

 2. Jednocześnie pragniemy wskazać, iż łączenie zamówień możliwe jest w przypadku wyboru opcji płatności: przedpłata – przelew na konto bankowe.

§5. Ceny towarów

 1. Sklep Internetowy zamieszcza informacje na temat swojej oferty na stronie http://www.pumarket.pl i oferuje towary znajdujące się w bazie Sklepu Internetowego za pośrednictwem Internetu.

 2. Ceny na stronie Sklepu Internetowego zamieszczone przy oferowanym produkcie na Stronie produktowej:

  • podawane są w złotych polskich (chyba, że użytkownik wybierze inną walutę, w takim przypadku cena będzie wyrażona w wybranej walucie przeliczonej po aktualnym śrdnim kursie wymainy walut NBP);

  • podawana jest cena netto

  • podawana jest cena brutto

  • nie zawierają informacji na temat kosztów przesyłki;

 3. Ceną wiążącą i ostateczną produktu jest jego cena podana na Stronie produktowej w chwili składania zamówienia przez Klienta.

 4. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia obejmująca również koszty przesyłki, przedstawiana jest na stronie http://www.pumarket.pl, po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy zamówienia i formy płatności (patrz §5).

 5. KAGRO zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach towarów znajdujących się w ofercie oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży i będą one realizowane na zasadach dotychczasowych.

 6. Promocje w Sklepie Internetowym nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

 7. Ceny towarów obowiązujące w Sklepie Internetowym obowiązują jedynie przy składaniu zamówienia za pośrednictwem Internetu na stronie internetowej http://www.pumarket.pl. W przypadku dokonywania zakupów w siedzibie firmy obowiązują ceny określone dla produktów sprzedawanych bezpośrednio w Sklepie Internetowym.

§6. Formy płatności i dostawy

 1. Zapłaty za zamówione produkty można dokonać:

  • gotówką w przypadku dostarczenia zamówienia za pośrednictwem firmy spedycyjnej lub innego podmiotu dostarczającego przesyłki; o ile wartość takiego zamówienia nie przekracza 11000 zł (Dotyczy firmy kurierskiej DPD) 

  • szybkim przelewem internetowym,

  • zwykłym przelewem na rachunek bankowy

  • poprzez portal płatności tpay.com

  • paypal

 2. W przypadku, gdy rachunek bankowy sprzedawcy nie został uznany kwotą należności w ciągu 2 dni od dnia zatwierdzenia zamówienia, umowa zawarta między Klientem a Sprzedawcą ulega rozwiązaniu.

 3. Dostawa zamówionych towarów odbywa się za pośrednictwem

 • firmy spedycyjnej DPD

 • paczkomatów InPost

§7. Realizacja zamówień

 1. Przez zrealizowanie zamówienia należy rozumieć dostarczenie zamówionych produktów do Klienta.

 2. Zamówienia będą realizowane niezwłocznie po ich złożeniu.

 3. Zamówienie zostanie zrealizowane najpóźniej w terminie 3-5 dni po złożeniu przez konsumenta zamówienia.

 4. Jeżeli KAGRO nie może zrealizować zamówienia z powodu niedostępności zamówionego produktu, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 3 dni od dnia złożenia przez Klienta zamówienia, zawiadomi o tym Klienta i jeżeli otrzymał zapłatę – zwróci całą otrzymaną od Klienta sumę pieniężną.

 5. Sklep Internetowy KAGRO zobowiązuje się do dostarczenia produktów wolnych od wad

§8. Warunki reklamacji
(zgłoszenie niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową)

 1. Reklamacje należy składać w Sklepie Internetowym, po zalogowaniu w panelu klienta

 2. Składając reklamację należy dostarczyć do KAGRO reklamowany produkt wraz z dowodem zakupu i wypełnionym zgłoszeniem reklamacyjnym, dostępnym w Sklepie Internetowym, po zalogowaniu w panelu klienta w zakładce Reklamacje

 3. KAGRO rozpatrzy reklamację w terminie 14 (czternaście) dni od dnia złożenia reklamacji.

 4. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta KAGRO naprawi lub wymieni reklamowany towar na nowy, pełnowartościowy lub zwróci wartość kupionego towaru.

§8. Prawo do odstąpienia od umowy

 1. Pouczenie o odstąpieniu od umowy

  Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (PHU KAGRO Krzysztof Groński ul. Polna 18/20 91-328 Łódź, e-mail: info@pumarket.pl, tel. +48 42 650 09 74) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 2. Skutki odstąpienia od umowy

  W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Jeżeli Konsument otrzymał rzeczy w związku z umową, będą musieli Państwo ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 3. Wzór formularza odstąpienia od umowy (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

  • Adresat [PHU KAGRO Krzysztof Groński, ul. Polna 18/20, 91-328 Łódź, e-mail: kagro@kagro.com.pl]

  • Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

  • Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

  • Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

  • Adres konsumenta(-ów)

  • Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowe

  • Data

   (*) Niepotrzebne skreślić.

 4. Newsletter Sklepu Internetowego

  • Klient ma możliwość zaprenumerowania Newslettera Sklepu Internetowego.

  • Newsletter jest wysyłany wyłącznie do osób, które wyraziły chęć jego otrzymywania.

  • Klient dokonując prenumeraty Newslettera musi wyrazić zgodę na dostarczanie do niego przez KAGRO korespondencji drogą elektroniczną, a także musi wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w niezbędnym w tym celu zakresie.

  • Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z prenumeraty Newslettera, w tym celu należy uruchomić link znajdujący się w mailu z newsletterem lub skontaktować się z KAGRO.

 5. Dane osobowe

  • W trakcie rejestracji w Sklepie Internetowym Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych związanych z realizacją zamówień dokonywanych w Sklepie Internetowym.

  • Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

  • Zgodne z ww. ustawą, Klienci mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia.

    

   ​§9. Postanowienia końcowe

   1. Zakończenie świadczenia usług

   • KAGRO zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia usług poprzez zablokowanie Konta Użytkownika, który w sposób rażący lub uporczywy:

    1. dopuszcza się działań mogących utrudniać lub destabilizować działanie Sklepu Internetowego,

    2. działa na szkodę KAGRO, podejmując działania sprzeczne z niniejszym Regulaminem,

    3. uchyla się od dokonania płatności za złożone Zamówienie w terminie, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu,

    4. uchyla się od dokonania odbioru Zamówienia za pobraniem.

    5. W przypadku, gdyby Użytkownik podjął działania, które nie są sprzeczne z Regulaminem, a zostaną przez KAGRO uznane za niepożądane, KAGRO zawiadomi o tym fakcie Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej, z żądaniem natychmiastowego zaprzestania podejmowania tych działań.

    6. O dokonanej blokadzie Konta Użytkownik zostanie poinformowany mailowo, w dniu dokonania blokady.

    7. Konto Użytkownika zostanie odblokowane przez KAGRO, na podstawie przesłanych przez Użytkownika wyjaśnień, na adres e-mail: info@pumarket.pl, jeżeli zostaną one uznane przez KAGRO za wystarczające.

    8. Ponowienie świadczenia usług poprzez odblokowanie konta Użytkownika jest uzależnione od decyzji KAGRO.

   • Zaprzestanie świadczenia usług nie ma wpływu na wykonanie umów, które zawarli Sprzedawca oraz Klient, którego konto Użytkownika zostało zablokowane.

   • W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827).

   • Wszystkie nazwy towarów oferowanych do sprzedaży przez KAGRO w Sklepie Internetowym są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117).

   • W przypadku zmiany Regulaminu zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmiany do niniejszego regulaminu będą realizowane na podstawie zasad obowiązujących przed wprowadzeniem zmian.

   • Niniejszy Regulamin obowiązuje od 25.12.2014 r.


Przejdź do strony głównej

Producenci

GRACOPolyurethane Machinery Corp.PUmarketPURCRAFTSPF DEPOT

nota prawna

Jakiekolwiek użycie słowa "Graco®" na tej stronie internetowej odnosi się do Graco® Inc. PUmarket.pl nie jest związany z Graco® Inc. i nie ponosi odpowiedzialności za jakość produktów marki Graco® lub ich gwarancji. Graco®,Fusion®, GX7®, GAP®, Probler, P2®, Gusmer®, Glascraft® i CS® są to słowa, które mogą być związane z Graco® Inc. i / lub jej produktów, które mogą być objęte prawami autorskimi i / lub znakami towarowymi przez Graco® Inc. Wszystkie zastosowania powyższych słów lub zwrotów odnoszą się do firmy Graco® Inc. lub jej produktów.

Newsletter

Prześlij nam swój adres e-mail, a my powiadomimy Cię o nowych produktach, najlepszych cenach, promocjach i wyprzedażach.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowych
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych na wskazany przeze mnie adres e-mail

 

Systemy płatności

 • PayPal
 • tpay.com

Chmura tagów

Waluta